Σάββατο, 2 Μαΐου 2009

Και κάτι σαν τέλος

Εν αρχή ην ο Λόγος..
Ο λόγος πλέον εξέλειπε .
Άνευ λόγου και αιτίας λοιπόν το μπλόγκ κλείνει.
Τα λέμε.