Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

Η ψυχασθένεια σε όλο της το μεγαλείο

Greek text is following:
H Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος δεν αποδέχεται ουδεμία νομική ευθύνη, ούτε εγκρίνει οποιαδήποτε άποψη, γνώμη, σύσταση, συμπέρασμα, συμβουλή, προσφορά, συμφωνία, ή οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται στο παρόν μήνυμα, η οποία εκφράζει αποκλειστικά το συγγραφέα.
Σ.Σ. το μήνυμα μου το έστειλε η εμπορική τράπεζα
Τα μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) δεσμεύουν την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος μόνο εάν συνοδεύονται από τυπωμένο και καταλλήλως υπογεγραμμένο ακριβές αντίγραφό τους. Επίσης, επειδή το παρόν μήνυμα διαβιβάστηκε μέσω μη ασφαλούς δημοσίου δικτύου, η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος δεν αποδέχεται ουδεμία ευθύνη για την ακρίβεια ή πληρότητα του μηνύματος.
Σ.Σ. Τότε τι το στέλνεις?

Το παρόν μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είναι προσωπικό και εμπιστευτικό. Εάν δεν είστε ο σωστός παραλήπτης, παρακαλούμε να μας επιστρέψετε το αρχικό μήνυμα στη διεύθυνση postmaster@emporiki.gr και να διαγράψετε τα αντίγραφα από το σύστημά σας. Σας καθιστούμε γνωστό ότι η αντιγραφή του μηνύματος, η αναμετάδοσή του, η αποκάλυψη των περιεχομένων του ή η καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση του απαγορεύεται αυστηρώς.
Σ.Σ. Δηλαδή κάτι το οποίο στέλνεται μέσω :....μέσω μη ασφαλούς δημοσίου δικτύου,.....
είναι προσωπικό και εμπιστευτικό?

Μήπως τα έχουμε παίξει εντελώς?