Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

ΘΑ

ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ
ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ
ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ
ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ
ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ
ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ ΘΑ
Μας ΠΡΗΞΟΥΝ τα ΟΥΜΠΑΛΑ πάλι

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

Είμαι πολύ ωραίος.

Δώσε με λίγο σαγανάκι ρε
έχω παιδάκια να θρέψω
Μάγκες ελάτε ο τυπος κερνάει σαγανάκι
Αργείς φίλε
Πού πηγε, που πήγε!
Νά κέρναγε και κανένα παγωτάκι τωρα!
Είμαι πολύ ώραίος γαμώτο!